Kanojo, Okarishimasu

Kanojo, Okarishimasu Manga

Description:
Kinoshita Kazuya dumped for another guy, he hires Mizuhara Chizuru from an app called Diamond to be his girlfriend to make himself feel better.

Chapter
Kanojo, Okarishimasu Chapter 212 : The Girlfriend And Paradise (Part 25)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 211 : The Girlfriend And Paradise (Part 24)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 210 : The Girlfriend And Paradise (Part 23)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 209 : The Girlfriend And Paradise (Part 22)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 208 : The Girlfriend And Paradise (Part 21)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 207 : The Girlfriend And Paradise (Part 20)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 206 : The Girlfriend And Paradise (Part 19)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 205 : The Girlfriend And Paradise (Part 18)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 204 : The Girlfriend And Paradise (Part 17)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 203 : The Girlfriend And Paradise (Part 16)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 202 : The Girlfriend And Paradise (Part 15)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 201 : The Girlfriend And Paradise (Part 14)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 200 : The Girlfriend And Paradise (Part 13)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 199 : The Girlfriend And Paradise (Part 12)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 198 : The Girlfriend And Paradise (Part 11)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 197 : The Girlfriend And Paradise (Part 10)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 196 : The Girlfriend And Paradise, Part 9
Kanojo, Okarishimasu Chapter 195 : The Girlfriend And Paradise (Part 8)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 194 : The Girlfriend And Paradise (Part 7)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 193 : The Girlfriend And Paradise (Part 6)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 192 : The Girlfriend And Paradise (Part 5)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 191 : The Girlfriend And Paradise (Part 4)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 190 : The Girlfriend And Paradise (Part 3)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 189 : The Girlfriend And Paradise (Part 2)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 188 : The Girlfriend And Paradise (Part 1)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 187 : The Girlfriend And The (Provisional) Girlfriend
Kanojo, Okarishimasu Chapter 186 : The Girlfriend And The No-Go
Kanojo, Okarishimasu Chapter 185 : The Girlfriend And The All-Out Defense
Kanojo, Okarishimasu Chapter 184 : The Girlfriend And When The Time Comes
Kanojo, Okarishimasu Chapter 183 : The Girlfriend And The Ex (Part 5)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 180 : The Girlfriend And Determination
Kanojo, Okarishimasu Chapter 179 : The Girlfriend And The Tiger’S Den (Part 4)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 178 : The Girlfriend And The Tiger’S Den (Part 3)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 177 : The Girlfriend And The Tiger’S Den (Part 2)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 176 : The Girlfriend And The Tiger’S Den (Part 1)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 175 : The Girlfriend And The Sigh
Kanojo, Okarishimasu Chapter 174 : The Girlfriend And The Confession (Part 3)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 173 : The Girlfriend And The Confession (Part 2)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 172 : The Girlfriend And The Date (?) (Part 2)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 171 : The Girlfriend And The Date (?)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 170 : The Girlfriend And The Agony Of Love
Kanojo, Okarishimasu Chapter 169 : The (Provisional) Girlfriend And The Hot Springs
Kanojo, Okarishimasu Chapter 168 : The Boyfriend And Ordinary Life
Kanojo, Okarishimasu Chapter 167 : The Girlfriend And The Premiere
Kanojo, Okarishimasu Chapter 166 : The Girlfriend And Tears (Part 2)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 165 : The Girlfriend And Tears (Part 1)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 164 : The Girlfriend And The Boyfriend (Part 8)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 163 : The Girlfriend And The Boyfriend (Part 7)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 162 : The Girlfriend And The Boyfriend (Part 6)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 161 : The Girlfriend And The Boyfriend (Part 5)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 160.5 : Kanojo, Tenseishimasu
Kanojo, Okarishimasu Chapter 160 : The Girlfriend And The Boyfriend (Part 4)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 159 : The Girlfriend And The Boyfriend (Part 3)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 158 : The Girlfriend And The Boyfriend (Part 2)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 157 : The Girlfriend And The Boyfriend (Part 1)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 156 : The Girlfriend And The Sudden Trip (Part 2)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 155 : The Girlfriend And The Sudden Trip
Kanojo, Okarishimasu Chapter 154 : The Girlfriend And Resolve
Kanojo, Okarishimasu Chapter 153 : The Girlfriend And The Goodbye
Kanojo, Okarishimasu Chapter 152 : The Girlfriend And Lies (Part 5)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 151 : The Girlfriend And Lies (Part 4)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 150 : The Girlfriend And Lies (Part 3)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 149 : The Girlfriend, Dreams, And Me
Kanojo, Okarishimasu Chapter 148 : The Girlfriend And Lies (Part 2)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 147 : The Girlfriend And Lies (Part 1)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 146 : The Girlfriend And Family (Part 2)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 145 : The Girlfriend And Family (Part 1)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 144 : The Girlfriend And Kazuya
Kanojo, Okarishimasu Chapter 143 : The Girlfriend And The Seedling
Kanojo, Okarishimasu Chapter 142 : The Girlfriend And The Promise (Part 4)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 141 : The Girlfriend And The Promise (Part 3)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 140 : The Girlfriend And The Promise (Part 2)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 139 : The Girlfriend And The Promise (Part 1)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 138 : The Girlfriend And The Last Scene (Part 7)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 137 : The Girlfriend And The Last Scene (Part 6)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 136 : The Girlfriend And The Last Scene (Part 5)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 135 : The Girlfriend And The Last Scene (Part 4)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 134 : The Girlfriend And The Last Scene (Part 3)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 133 : The Girlfriend And The Last Scene (Part 2)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 132 : The Girlfriend And The Last Scene (Part 1)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 131 : The Girlfriend And Filming (Part 3)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 130 : The Girlfriend And Filming (Part 2)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 129 : The Girlfriend And Filming (Part 1)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 128 : The Girlfriend And Introductions
Kanojo, Okarishimasu Chapter 127 : The Girlfriend And The Last Day (Part 5)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 126 : The Girlfriend And The Last Day (Part 4)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 125 : The Girlfriend And The Last Day (Part 3)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 124 : The Girlfriend And The Last Day (Part 2)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 123 : The Girlfriend And The Last Day (Part 1)
Kanojo, Okarishimasu Chapter 122 : The Girlfriend, And Room 204 (Part 2).
Kanojo, Okarishimasu Chapter 121 : The Girlfriend, And Room 204
Kanojo, Okarishimasu Chapter 120 : The Girlfriend, And Handing Out Flyers
Kanojo, Okarishimasu Chapter 119 : The Girlfriend, The Girlfriend And The Girlfriend 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 118 : The Girlfriend, The Girlfriend And The Girlfriend
Kanojo, Okarishimasu Chapter 117 : The Girlfriend, And The Director
Kanojo, Okarishimasu Chapter 116 : The Girlfriend, And The Script
Kanojo, Okarishimasu Chapter 115 : The Girlfriend, And The Neighbour 6
Kanojo, Okarishimasu Chapter 114 : The Girlfriend, And The Neighbour 5
Kanojo, Okarishimasu Chapter 113 : The Girlfriend, And The Neighbour 4
Kanojo, Okarishimasu Chapter 112.1 : Kanokari Mythology / Kanokari Gaiden
Kanojo, Okarishimasu Chapter 112 : The Girlfriend, And Him
Kanojo, Okarishimasu Chapter 111 : The Girlfriend, Room 203, And The Other Girflriend 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 110 : The Girlfriend, Room 203, And The Other Girlfriend
Kanojo, Okarishimasu Chapter 109 : The Girlfriend, And Omurice
Kanojo, Okarishimasu Chapter 108 : The Girlfriend, And Room 203 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 107 : The Girlfriend, And Room 203
Kanojo, Okarishimasu Chapter 106 : The Girlfriend, And The Neighbour 3
Kanojo, Okarishimasu Chapter 105 : The Girlfriend, My Neighbour 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 104 : The Girlfriend, And Splitting The Bill
Kanojo, Okarishimasu Chapter 103 : The Girlfriend, Dreams And Me
Kanojo, Okarishimasu Chapter 102 : The Girlfriend, And Dreams
Kanojo, Okarishimasu Chapter 101 : The Girlfriend, Mizuhara Chizuru 3
Kanojo, Okarishimasu Chapter 100 : The Girlfriend, Mizuhara Chizuru 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 99 : The Girlfriend And What She Can Do
Kanojo, Okarishimasu Chapter 98 : What I Can Do With My Girlfriend 7
Kanojo, Okarishimasu Chapter 97 : What I Can Do With My Girlfriend 6
Kanojo, Okarishimasu Chapter 96 : What I Can Do With My Girlfriend 5
Kanojo, Okarishimasu Chapter 95 : What I Can Do With My Girlfriend 4
Kanojo, Okarishimasu Chapter 94 : What I Can Do With My Girlfriend 3
Kanojo, Okarishimasu Chapter 93 : What I Can Do With My Girlfriend 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 92 : What I Can Do With My Girlfriend 1
Kanojo, Okarishimasu Chapter 91 : The Girlfriend And The Time Limit 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 90 : The Girlfriend And The Time Limit
Kanojo, Okarishimasu Chapter 89 : The Girlfriend, Visiting The Parents, And Kiss 7
Kanojo, Okarishimasu Chapter 88 : The Girlfriend, Visiting The Parents, And Kiss 6
Kanojo, Okarishimasu Chapter 87 : The Girlfriend, Visiting The Parents, And Kiss 5
Kanojo, Okarishimasu Chapter 86 : The Girlfriend, Visiting The Parents, And Kiss 4
Kanojo, Okarishimasu Chapter 85 : The Girlfriend, Visiting The Parents, And Kiss 3
Kanojo, Okarishimasu Chapter 84 : The Girlfriend, Visiting The Parents, And Kiss 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 83 : The Girlfriend, Visiting The Parents, And Kiss 1
Kanojo, Okarishimasu Chapter 82 : The Girlfriend And The Dream Date 5
Kanojo, Okarishimasu Chapter 81 : The Girlfriend And The Dream Date 4
Kanojo, Okarishimasu Chapter 80 : The Girlfriend And The Dream Date 3
Kanojo, Okarishimasu Chapter 79 : The Girlfriend And The Dream Date 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 78 : The Girlfriend And The Dream Date 1
Kanojo, Okarishimasu Chapter 77 : The Ex And The Rental 4
Kanojo, Okarishimasu Chapter 76 : The Ex And The Rental 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 75 : The Ex And The Rental 1
Kanojo, Okarishimasu Chapter 74.1 : Kanojo, Okarishimasu X Senryuu Shoujo
Kanojo, Okarishimasu Chapter 74 : The Hangover And The Girlfriend
Kanojo, Okarishimasu Chapter 73 : The Girlfriend And The Booze 4
Kanojo, Okarishimasu Chapter 72 : The Girlfriend And The Booze 3
Kanojo, Okarishimasu Chapter 71 : The Girlfriend And The Booze 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 69.5 : Kanojo, Okarishimasu X Senryu Shoujo
Kanojo, Okarishimasu Chapter 69 : Birthday And Girlfriend 4
Kanojo, Okarishimasu Chapter 68 : Birthday And Girlfriend 3
Kanojo, Okarishimasu Chapter 67 : Birthday And Girlfriend 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 66 : Birthday And Girlfriend 1
Kanojo, Okarishimasu Chapter 65 : The Girlfriend And The Night 4
Kanojo, Okarishimasu Chapter 64 : The Girlfriend And The Night 3
Kanojo, Okarishimasu Chapter 63 : The Girlfriend And The Night 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 62 : The Girlfriend And The Night 1
Kanojo, Okarishimasu Chapter 61 : The Girlfriend, Chizuru Ichinose 6
Kanojo, Okarishimasu Chapter 60 : The Girlfriend, Chizuru Ichinose 5
Kanojo, Okarishimasu Chapter 59 : The Girlfriend, Chizuru Ichinose 4
Kanojo, Okarishimasu Chapter 58 : The Girlfriend, Chizuru Ichinose 3
Kanojo, Okarishimasu Chapter 57 : The Girlfriend, Chizuru Ichinose 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 56 : The Girlfriend, Chizuru Ichinose 1
Kanojo, Okarishimasu Chapter 55 : The Girlfriend And The Father
Kanojo, Okarishimasu Chapter 54 : A Day In The Life Of Sakurasawa Sumi
Kanojo, Okarishimasu Chapter 53 : The Girlfriend And Her Dream 4
Kanojo, Okarishimasu Chapter 52 : The Girlfriend And Her Dream 3
Kanojo, Okarishimasu Chapter 51 : The Girlfriend And Her Dream 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 50 : The Girlfriend And Her Dream 1
Kanojo, Okarishimasu Chapter 49 : The Girlfriend And The Confession
Kanojo, Okarishimasu Chapter 48 : The Girlfriend And The Ex-Girlfriend 3
Kanojo, Okarishimasu Chapter 47 : The Girlfriend And The Ex-Girlfriend 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 46 : The Girlfriend And The End 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 45 : The Girlfriend And The End 1
Kanojo, Okarishimasu Chapter 42 : The Unsuitable Girlfriend 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 40 : The Girlfriend And The Pantsu
Kanojo, Okarishimasu Chapter 33 : The Two Girlfriends Part 2
Kanojo, Okarishimasu Chapter 31 : The Girlfriend And Christmas Part 3